Naar boven

Duurzaamheid

Klimaatbescherming als kans — en niet als noodzaak

< Terug naar lijst
08.04.2020
Klimaatbescherming en biodiversiteit zijn termen die de moderne landbouw niet kan vermijden

Duitsland wil de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minstens 55 procent verminderen. Voor dit belangrijke doel heeft de federale regering de klimaatbeschermingswet gelanceerd. De focus van de inspanningen op het gebied van klimaatbescherming in de landbouw ligt enerzijds op het terugdringen van emissies, anderzijds wordt efficiënter gebruik gemaakt van hulpbronnen en dus duurzamer geproduceerd. Het is een wet die erg controversieel is.

Voor sommigen gaat het niet ver genoeg, terwijl anderen zich betutteld voelen. De consumenten zijn voorbij het stadium waarin ze alleen duurzaamheid en klimaatbescherming ontvangen van biologische boerderijen. Ondertussen verwachten ze ook dat conventionele bedrijven zich hiervan bewust zijn.

“Klimaatbescherming zou veel actiever moeten worden beoefend door de landbouw”, is de overtuiging van Eide Lübs. Biodiversiteit is lange tijd van groot belang geweest voor de DMK-boer uit Padingbüttel in Nedersaksen. Op zijn boerderij aan de Wurster Nordseeküste vertrouwt hij op biodiversiteit. Naast de stukken grond die worden gebruikt voor akkerbouw, zijn bloemstroken, wilde velden en fruitbomen goed voor ongeveer twee hectare.

Eide Lübs is van mening dat zijn beroep niet wordt gediend met een vermijdingsstrategie. Veeleer zouden boeren zich moeten inzetten voor duurzaamheid. Hij weet zeker dat er anders zouden altijd nog andere vereisten en wetten zijn die het dagelijkse werk moeilijker maken. Meehelpen met vormgeven in plaats van klagen is het devies!

In veel gevallen kan het zelfs economisch zinvol zijn om sommige gebieden ongebruikt te laten omdat de inspanning die nodig is om ze te exploiteren veel groter is. “Veel boeren proberen constant op alle gebieden te produceren en negeren het feit dat ze wettelijk verplicht zijn om zorgvuldig voor het land te verzorgen. En als dit kan bijdragen aan de biodiversiteit – waarom niet?”

Soms kan het economisch zinvol zijn om kleine en restgebieden niet meer te exploiteren

Het is belangrijk dat de inzet voor klimaatbescherming bij de bedrijven ook wordt beloond. “Altijd gewoon maar eisen dat we bijvoorbeeld bloemstroken maken en iets doen voor de lokale insectendiversiteit, maar tegelijkertijd niet bereid zijn om eerlijke prijzen te betalen voor levensmiddelen, dat kan absoluut niet”, zegt Lübs. En hij is ook kritisch over het almaar toenemende aantal eisen aan de landbouw. Het is een al te menselijke reflex dat er vaak wordt gereageerd met verdediging en protest.

Vaak staat de bureaucratie ook een snelle, praktische uitvoering in de weg, als er bijvoorbeeld eerst precieze plannen moeten worden gemaakt over waar op een landbouwbedrijf gebieden voor klimaatbescherming worden gebruikt in plaats van dat men gewoon de specificatie van een gebiedsgrootte accepteert.

Het is ook onaanvaardbaar dat actieve klimaatbescherming min of meer nog steeds wordt bestraft als braakliggend land niet wordt meegerekend in de toegekende subsidies en wordt afgetrokken van de totale oppervlakte. “Het is dus niet verwonderlijk dat veel bedrijven zich niet bezig houden met dit onderwerp buiten de wettelijke vereisten om. “Dan zou het niemand echt moeten verbazen dat veel bedrijven het onderwerp niet buiten de wettelijke eisen behandelen. Maar uiteindelijk werkt dat voor geen van beide partijen”, zegt Eide Lübs.

Lübs: “Het is vrij simpel: druk en dwang creëren alleen tegendruk en protest. Met stimulansen is het aan ieder individu of hij of zij deze voor zichzelf wil gebruiken en bereid is er iets aan te doen. Het is belangrijk om klimaatbescherming als een kans te zien en niet als een noodzaak.”

“Puur op zichzelf staande projecten zijn over het algemeen niet erg nuttig. Je moet bereid zijn van elkaar te leren en samen te ontwikkelen”, legt de boer uit. Hij verwelkomt daarom de toekomstige DMK-benadering van klimaatbescherming en biodiversiteit in zijn eigen Milkmaster-programma (pagina 53), en zo een stimulans te creëren om deze kwesties als zuivelfabriek te blijven nastreven. “Dit is een signaal dat we actief iets willen ontwikkelen en dat we niet altijd gedreven worden door handel en eindgebruikers. Een pad waar uiteindelijk elk lid van onze coöperatie baat bij heeft.”

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van producten & innovaties